top of page

Süperkritik Ekstraksiyon ile Üretime Nasıl Başlanır?

Süperkritik akışkan teknolojisinin kullanım alanının oldukça geniş olması, doğal ürünlere olan talep, sürdürülebilir ve çevre dostu  işleme teknolojilerine olan ilginin artması bu teknolojiyi giderek öne çıkarmaktadır. Bizler de; siz değerli ve potansiyel iş ortaklarımız için Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Sistemleriyle uygulanabilir-feasible bir üretime başlamak için hangi aşamalardan geçmek gerektiğini maddeler halinde anlattık. Öncelikle sistemin kullanım alanlarını genel olarak sıralayıp aşamalara geçeceğiz.

 • Doğal ürünlerden aktif bileşenlerin ekstraksiyonu,

 • Tıbbi aromatik bitkilerden yağ ve etken madde ekstraksiyonu,

 • Tıbbi kenevirden ilaç etken maddesi eldesi,

 • Yüksek basınç sterilizasyonu,

 • Fonksiyonel gıdalar,

 • Çay ve kahveden kafein ayrılması,

 • Yağı azaltılmış gıda ürünleri üretimi,

 • Yağlı tohumlardan yağ ekstraksiyonu,

 • Doğal yağlardan (balık yağı) yağ asitlerinin ekstraksiyonu,

 • Gıda atıklarından katma değerli ürün eldesi,

 • Vitaminlerin ekstraksiyonu,

 • Doğal Renk maddelerinin (pigment) üretimi,

 • Alg ekstraksiyonu,

 • Tütünden nikotin ve katranın uzaklaştırılması,

 • Koku ve Aroma ekstraksiyonu,

 • Aerojel Kurutma Prosesi,

 • Doğal Kozmetik ham maddelerinin üretimi,

 • Propolis ekstraksiyonu (saf propolis eldesi),

 • Gıda takviyesi ve OTC ham maddelerinin üretimi,

​Ekstraksiyonda CO2 kullanmanın avantajları:

 • CO2 toksik değildir,

 • Yanıcı ya da patlayıcı değildir,

 • Oksidasyon riski yoktur,

 • Kalıntı bırakma riski yoktur,

 • Ulaşılabilir ve ucuz bir gazdır,

 • Kritik sıcaklık (31,0 °C) ve basınçları (73.8 bar) düşüktür,

 • Geri kazanılıp tekrar tekrar kullanılabilir,

 • Beraberinde yardımcı çözücüler (Co-Solvent) etanol,su vb. kullanılabilir.

1.Aşama – Laboratuvar/Ar-Ge Çalışmaları – Kod: F Serisi

Bir ham maddenin içeriğinin bilinmesi, elde edeceğiniz ürünü hangi endüstrilerde değerlendirebileceğinizi öngörmenizi sağlar. Bu öngörü sayesinde hangi ham maddeden, hangi molekülleri, hangi sıcaklık ve basınç parametrelerinde ekstrakte ettiğimizi ekstraktları analiz ettirerek ortaya koymuş oluruz. Böylelikle ham maddenizden hangi molekülleri alabildiğinizi ve hedef molekülleri alabilmek için Karbondioksitin yeterli olup olmadığını, ekstra bir yardımcı çözücüye (Co-solvent) gerek olup olmadığını anlamış olursunuz.
Bu çalışmaları yapabileceğiniz cihazımız 500 ml ekstraktör-reaktör hacimli Superex F-500’dür. F-500 kompakt ve set üstü tasarımıyla, kolay numune yükleme, çıkarma, kolay temizlenebilme ve ulaşılabilir fiyatıyla öne çıkmaktadır. F-500 ile istediğiniz bitki ya da ham maddeyi dokunmatik ekrandan ayarladığınız parametrelerde ekstrakte edebilirsiniz. Kolay temizlenebilirliği sayesinde bir bitkiden diğer farklı bir bitki çalışmasına geçerken basit bir temizlik prosedürüyle çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Temizlik prosedürü genelde etanol ya da sıcak su ile, sisteme CO2 (karbondioksit) besleyip basınçlandırarak boru hatlarını temizleme şeklinde yapılmaktadır. F-500 sisteminde sıvı ya da katı üründen ekstraksiyon yapabilirsiniz. Bitki çalışmaları genelde kuru, öğütülmüş şekilde ekstraktör kolonuna yüklenerek yapılmaktadır.
Yani Superex F-500 sistemine sahip olduğunuzda; küçük bir yatırımla, istediğiniz kadar farklı ürünü çalışıp, üretmeyi plandığınız ürünü ve parametreleri ortaya koymuş olursunuz. 
F-500 sistemi kapasite açısından hacmin ortalama %40’ı kadar yapraksı, kuru, öğütülmüş ürün; %80-85’i kadar da tohumsu ürün almaktadır. Örneğin 500 ml ekstraktör kolonu; 200 gram kuru öğütülmüş lavanta yaprağı yada 400 gram  kenevir tohumu almaktadır. Bu oranlar diğer Süperkritik sistemlerde de benzer şekildedir.

 

2. Aşama – İleri Laboratuvar Çalışmaları – Kod: SC Serisi

Bu cihazları pilot ve endüstriyel sistemlerin küçültülmüş hali olarak düşünebilirsiniz. F-500 sistemine göre daha yüksek akış hızları sağlarlar. Bu akış hızlarının sağlanması; yüksek basınca dayanıklı, sıcaklık kontrollü seperatör kolonları ve sıvılaştırma sistemi ile sağlanır. Böylelikle bir üretim sistemini simüle etmiş olursunuz. Örneğin bir lavanta ekstraktını F-500 sisteminde 90-120 dakikada alıyorsanız, SC serisi bir cihaz ile ortalama 45 dakikada alırsınız. 
SC serisi sistemler 1, 2 ve 5 litre hacimde tasarlanmaktadır. Aynı karbondioksit gazını tekrar tekrar kullanabilmektedir, buna CO2 Geri Dönüşüm özelliği diyoruz. Ayrıca kullanılan karbondioksit gazını depolayabildiğimiz CO2 Geri Kazanım Özelliği de bu sistemlere eklenebilmektedir. Ancak CO2 Geri Kazanım özelliği 5 litre ve üstü sistemlerde mantıklı olmaktadır. Böylelikle kullanılan karbondioksit gazını %85 oranında geri kazanıp tekrar kullanabilmektedir. Bu oran endüstriyel sistemlerde %95 in üzerine çıkmaktadır. 
Bu hacimdeki sistemlerle prototip ürün denemeleri ve butik üretimler yapılabilmektedir. 
Fraksiyonlama Özelliği: Süperkritik karbondioksit seçici bir çözücüdür. Düşük sıcaklık basınçlarda düşük molekül ağırlığındaki bileşenleri, yüksek basınçlarda yüksek molekül ağırlığına sahip bileşenleri çözmektedir. Ekstraktı topladığımız seperatör kolonlarında basıncı kademeli olarak düşürdüğümüzde ektraktı molekül ağırlıklarına göre ayırabilmekteyiz. Böylelikle 3 seperatöre sahip bir sistemde basıncı kademeli olarak düşürdüğümüzde ilk seperatörde en ağır, ikincisinde orta ağırlıktaki, üçüncüsünde de en düşük molekül ağırlığına sahip bileşenleri alabilmekteyiz.
Fraksiyonlama özelliği genelde 10 Litre ve üstü pilot sistemlerde tercih edilirken, istenirse 2 ve 5 litre sistemlere de eklenebilir. 

 

3. Aşama – Pilot Çalışmalar – Kod: P Serisi

Pilot sistemler; üretim hacimlerine ulaşabildiğiniz ve ürünlerinizin pazar payını görüp, üretim ve markalaşmaya odaklanabileceğiniz ölçekte sistemlerdir. Pilot sistemde yapacağınız üretimlerle işleyeceğiniz hammaddelerdeki üretim hacmini netleştirebileceksiniz. İşlemeyi düşündüğünüz ham madde çeşitliliği fazla ise benzer ürünlere özel makineler alabilirsiniz. Örneğin birkaç benzer ürün için 10+10 Litre hacminde pilot bir sistem, diğer benzer ürünler için 30+30 Litre sistem ve diğer birkaç ürün için 100+100 Litre sistem şeklinde bir makine parkuru oluşturabilirsiniz. Böylelikle benzer ürünler işlediğiniz makinelerde yoğun temizlik prosedürüne girmeden üretime devam edebilirsiniz. Bu yöntem genellikle Gıda Takviyesi ve Doğal Kozmetik Hammaddesi üreten müşterilerimiz için uygun olmaktadır.
Pilot bir sistem ile ciddi üretim hacimlerine ulaşabilirsiniz. Mesela 30+30 Litre hacimli bir sistemle günlük ortalama 150 kilogram kuru, öğütülmüş bitki işleyebilirsiniz. Özellikle ilaç endüstrisinde bu kapasiteler üretim ölçeği sayılmaktadır.
Pilot sistemlerin en önemli avantajlarından birisi de şudur; diyelim ki pilot sistemlerde yaptığınız çalışmalarda bir ham maddeden bir molekülü hedeflediniz ve ekstraksiyon prosesini oturttunuz. Burada belirlediğiniz sınır şartları sizin Endüstriyel Sistemdeki tasarımınızı ve maksimum ihtiyaçlarınızı belirleyecek. Bu sınır şartları örneğin çaydan kafein eldesinde 250 Bar 60 °C’dir. Bu durumda sizin ihtiyacınız olan Endüstriyel sistemin maksimum basıncı 250 bar olacak, yani maksimum basıncı 350-400 Bar olan bir sisteme ihtiyacınız yok. Maksimum basıncın düşük olması Endüstriyel Sistemlerin maliyetini ciddi olarak düşürmektedir. Çünkü reaksiyon basınçlı kaplarda gerçekleştiği için basınç sınır şartı, reaktörün cidar kalınlığını değiştirmektedir, bu da maliyeti doğrudan etkilemektedir.

 

4. Aşama – Endüstriyel Üretim- Kod: Bir Koda İhtiyacınız Yok Üretime Hazırsınız

Endüstriyel Süperkritik Ekstraksiyon Sistemlerinin kullanılabileceği alanlar çok geniş olduğu halde, henüz yaygınlaşmamıştır. Fakat yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik temalı çalışmaların giderek artmasıyla bu teknoloji giderek öne çıkmaktadır. Endüstriyel sistemlerin verimli olarak çalışabilmesi Ar-Ge ve pilot çalışmalarının mantıklı bir şekilde yapılmasıyla olur. Başarılı olan yatırım ve çalışmalar genelde fizibilitesi doğru yapılan çalışmalardır. Endüstriyel sistemlerin kurulması ve devreye alınması ciddi yatırımlar gerektirdiği için yapılan çalışmaların doğru ve nokta atışı olması gerekir. Bunu da deneyimli ve tecrübeli bir ekiple yapmak gerekmektedir. Endüstriyel sistemlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayıp, projelendirerek istediğiniz ölçekteki tesisleri kuruyoruz. Bütün sistemlerimizi Yerli Altyapı ve uzman ekibimizle tasarlayıp üretmekteyiz.

Bizler Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Sistemleriyle ilgili bütün çalışmalarınız için teknik bilgi ve destek vermek üzere her zaman hazırız.

bottom of page